Voor wie?

In Salem wonen mensen met een zorgvraag op lichamelijk (somatisch) vlak of vanwege psychogeriatrische klachten zoals dementie. Wilt u in Salem komen wonen, dan heeft u een WLZ-indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Binnen de somatische en psychogeriatrische zorg zijn er enkele gespecialiseerde doelgroepen, zoals:

Bewoners met verpleeghuiszorg en een psychiatrische diagnose
Salem heeft een woongroep voor bewoners met een somatische én een psychiatrische diagnose. Voor deze doelgroep staat structuur en het groepsfunctioneren centraal. De activiteiten van de woongroep zijn gericht op het bieden van structuur en het trainen en onderhouden van sociale vaardigheden en contacten. Dit in een prikkelarme omgeving.

Palliatieve bewoners
Een andere specifieke doelgroep betreft de palliatieve bewoners. Salem biedt de mogelijkheid voor palliatieve zorg wanneer iemand een intensieve hulpbehoefte heeft in de laatste levensfase. Deze zorg bieden wij aan bewoners met een korte levensverwachting van maximaal drie maanden. Voor de palliatieve zorg zijn drie plaatsen beschikbaar. De palliatieve bewoner beschikt over een royale eenpersoonskamer. Daarnaast zijn er logeerfaciliteiten voor de familie.

Identiteit
Onze bewoners weten zich verbonden door een reformatorische levensovertuiging en zijn lid van één van de kerken van de Gereformeerde Gezindte, namelijk:
-          Gereformeerde Gemeenten
-          Gereformeerde Gemeenten in Nederland
-          Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
-          Hersteld Hervormde Kerk              
-          Protestantse Kerk Nederland (Gereformeerde Bond)
-          Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

Elsa Hotting
Anke Preesman
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Maatschappelijk Werkers:

Elsa Hotting (PG)
Anke Preesman (Somatiek)

Stuur een e-mail 0180-452152
249