Persoonsgerichte zorg

Graag horen we ‘uw verhaal’ en wat volgens u kan bijdragen aan uw welbevinden. Zo kunnen we onze zorg op u afstemmen en inspelen op uw wensen.

Wij stimuleren eigen regievoering zodat u ervaart dat u de controle hebt over dingen in het dagelijks leven. Dat betekent ook dat wij u zoveel mogelijk ondersteunen daar waar u de dingen juist uit handen wilt of moet geven.

Vast aanspreekpunt
Iedere bewoner in Salem heeft een vast aanspreekpunt: de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV). Met deze EVV kunt u overleggen over zaken rondom uw welbevinden en de zorg, maar ook voor praktische en persoonlijke vragen kunt u bij de EVV terecht.

Zorgleefplan
Een beschrijving van uw persoonlijke situatie en de afspraken die wij met u maken worden vastgelegd in een digitaal zorgleefplan. Dit zorgleefplan evalueren wij regelmatig met u en/of uw eerste contactpersoon.

U en uw eerste contactpersoon hebben via het Cliëntportaal ook zelf toegang tot uw zorgleefplan. U kunt uw zorgleefplan inzien, de rapportages lezen van betrokken zorgprofessionals en uw agenda inzien en beheren. Voor meer informatie en het inschrijfformulier voor het clientportaal klik hier.

Behandeling
De zorg die wij verlenen is tijdelijk of langdurig en veelal gecombineerd met behandeling. Zodoende heeft Salem de volgende disciplines in huis:

  • Artsen en Specialisten Ouderengeneeskunde
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychologen
  • Fysiotherapeuten
  • Logopedisten
  • Ergotherapeuten
  • Geestelijk Verzorger
  • Tandarts
Elsa Hotting
Anke Preesman
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Maatschappelijk Werkers:

Elsa Hotting (PG)
Anke Preesman (Somatiek)

Stuur een e-mail 0180-452152
251