2018-04-13_10-40-18

Pilot kleinschalig wonen

Vooruitlopend op de nieuwbouw, starten we begin 2019 op afdeling Kandelaar een proef met het wonen en werken in kleine groepen. Hiervoor zijn eind 2018 enkele bouwtechnische veranderingen gerealiseerd.
De medewerkers van afdeling Kandelaar worden ingedeeld in een vast team.
Een team werkt op twee groepen. Waarbij er per dag zoveel mogelijk voor één groep bewoners gewerkt wordt.

Tijdens de pilotperiode staat nog niets vast. Het is dus nog spannend hoe het één en ander gaat lopen.

242