Vrijwilliger gesprekskring

Op iedere afdeling is één keer per twee weken een gesprekskring rondom de Bijbel, onder leiding van de pastoraal medewerker van Salem. De vrijwilliger verzorgt de koffie, helpt de bewoners met het opzoeken van een Psalm, enzovoort.
Van harte welkom!

257