Vrijwilliger gesprekskring

Op iedere afdeling is één keer per twee weken een gesprekskring rondom de Bijbel, onder leiding van de geestelijk verzorger van Salem. De vrijwilliger verzorgt de koffie, helpt de bewoners met  het opzoeken van een psalm, enzovoort.

Solliciteer!
257