Ergotherapie

Ergotherapie en revalidatie voor ouderen
Bent u op zoek naar een ergotherapeut in Ridderkerk die echt gespecialiseerd is in ouderen? Salem biedt ergotherapie aan thuiswonende ouderen uit Ridderkerk en omgeving.

Door lichamelijke achteruitgang of na een ziekenhuisopname kan het zijn dat de dagelijkse activiteiten niet meer zo makkelijk gaan als voorheen. De 'gewone' dagelijkse handelingen kosten meer moeite of ernergie terwijl u het belangrijk vindt om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Uw beperking hoeft geen belemmering te zijn
Ergotherapeuten leren u hoe uw dagelijkse activiteiten (opnieuw) zelfstandig kunt uitvoeren. Dit doen we door het geven van advies, training en gebruik van hulpmiddelen. We werken praktisch en leren u stap voor stap dingen weer zelf te doen. We helpen u bij het trainen van dagelijkse activiteiten zoals, koken, wassen en aankleden, schrijven en huishoudelijke taken.

Daarnaast geven we ook advies over het gebruik van hulpmiddelen, valpreventie, woningaanpassingen, verplaatsen met de scootmobiel en het aanvragen van de juiste rolstoel. Zo nodig helpen we u bij de aanvraag van hulpmiddelen of voorzieningen bij de gemeente.

 Wilt u meer informatie?

Hier vindt u onze folder
Hier vindt u onze openingstijden
Hier vindt u onze tarieven

Voor vragen of aanmelding, neem contact met ons op. Zie hiervoor de contactgegevens hiernaast.