Vrienden van Salem

Salem heeft vrienden. Deze vrienden leven mee met de ontwikkelingen binnen Salem. Zij dragen ook financieel een steentje bij aan zaken die niet uit de reguliere middelen betaald kunnen worden. De vrienden van Salem verzamelen deze financiële middelen en stemmen af waar het geld aan wordt besteed. Enkele voorbeelden van bestedingsdoelen zijn: een bezoek aan een tuincentrum met de rolstoelbus, een weekje op vakantie op een boot of in een comfortabel vakantiehuis. Zaken die onze bewoners enorm waarderen.

Verslag over het afgelopen boekjaar is weergegeven in de jaarrekening en het ANBI-formulier.

Word ook vriend van Salem!
Nieuwe donateurs zijn altijd hartelijk welkom. Meld u hier aan om donateur te worden. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw bijdrage op een zinvolle manier wordt besteed.
Natuurlijk kunt u ook éénmalig een gift overmaken op IBAN NL 64 INGB 0000 3929 79.

Bijbel als fundament
Contact


Wilt u meer weten over de Vrienden van Salem?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een e-mail 0180 452152
271