Arbeidsvoorwaarden

Extra middelen voor verpleeghuiszorg

In 2019 komt er extra geld beschikbaar voor de verpleeghuiszorg. Om hier voor in aanmerking te komen moeten we kunnen aantonen dat we extra personeel in de zorg inzetten. Met een krapte op de arbeidsmarkt is dit een creatieve uitdaging.

Wij willen de middelen gebruiken voor extra inzet van woongroepassistenten overdag. Daarnaast willen we met deze middelen 'coaching on the job' inzetten voor een goede begeleiding en deskundigheidsbevordering van nieuwe medewerkers en leerlingen.

Heeft u belangstelling voor een baan bij Salem? Kijk bij onze vacatures!

242