Nieuwbouw Salem

Om persoonsgerichte zorg beter tot z'n recht te laten komen, realiseert Salem nieuwe huisvesting. In de nieuwe huisvesting heeft elke bewoner een grote eigen kamer, eigen sanitair en een pantry. Per groep van 8 tot 13 bewoners is er een gezamenlijke huiskamer en kunnen bewoners zelfstandig gebruikmaken van een buitenruimte.

De functie 'Wonen met zorg' wordt aangeboden op het huidige terrein, deels in nieuwbouw en deels in gerenoveerde woonvleugels. De bewoners met een somatische zorgvraag wonen in een open gebied, georiënteerd op het entreegebied. De groepen voor bewoners met psychogeriatrische klachten (zoals dementie) bevinden zich in een rustiger en besloten gebied aan de achterzijde. De (para)medische en ondersteunende (facilitaire) diensten blijven gehuisvest in de kern.

Dit plan wordt gefaseerd uitgevoerd, zodat er tijdens de realisatie geen tijdelijke huisvesting nodig is en het niveau van huisvesting tijdens de bouw ten minste gelijk blijft aan de bestaande situatie.

De verwachting is dat in septemeber 2023 het volgende plan gerealiseerd is:

Heleen receptie
Alicie receptie
Elleke, receptie
Contact

Vlietlaan 2
2986 AZ Ridderkerk
0180 45 21 52
mail@salem.nl

Bij storing: 06 - 552 96 858

Stuur een e-mail 0180 45 21 52
314