ANBI gegegevens Salem

Naam van de instelling: Salem
Fiscaal nummer: 8009.09.641

KvK nummer: 41130278

BTW nummer is: NL800909641B01

Post- en bezoekadres: Vlietlaan 2, 2986 AZ Ridderkerk

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bieden van gezondheids- en welzijnszorg, alsmede huisvesting aan diegenen die overeenkomstig het leefklimaat van de stichting van haar diensten gebruik willen maken.
Hoofdlijnen van het beleidsplan                      
Salem biedt hoogwaardige verpleeghuiszorg aan cliënten met een geldige indicatie. Bij het verlenen van de zorg en bij het wonen in Salem staat het welzijn van de bewoner voorop.
De inkomsten worden voornamelijk verkregen uit een via de WLZ gelden verkregen budget. Daarnaast worden er nog wat aanvullende inkomsten gegenereerd door het ter beschikking stellen van expertise.
Het beheer van het vermogen vindt plaats door de Raad van Bestuur en dient als reserve voor het opvangen van de toenemende risico’s verbonden aan de zorgverlening.

Bestuur
Raad van Bestuur:                     Dhr. H.J. Colijn
Functie:                                        Voorzitter


Raad van Toezicht
De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

Beloningsbeleid Raad van Toezicht
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks door de Raad van Toezicht vastgesteld. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.
De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Voor de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij u naar het jaarverslag.

Financiële verantwoording
Geïnteresseerden kunnen de jaarrekening raadplegen via de website www.jaarverantwoordingzorg.nl Kies vervolgens ‘Gegevens bekijken’.
Klik dan op ‘Archief DigiMV’ en vul de onderstaande velden in: Instellingsnaam: Salem en Plaats: Ridderkerk

274