Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid en de besluitvorming van de Raad van Bestuur van Salem. Naast het toezien op de organisatorische aspecten, bewaken zij de identiteit. Leden van de Raad van Toezicht hebben aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van Salem en haar maatschappelijke rol. De Raad van Toezicht benoemt de Raad van Bestuur, beoordeelt diens functioneren en vervult  een klankbordfunctie.

 

Samenstelling Raad van Toezicht

  • De heer M.R. Fierens AA, voorzitter (Remuneratiecommissie en Auditcommissie)
  • De heer dr. ir. H. Paul MPA, vicevoorzitter (Remuneratiecommissie)
  • De heer drs. S. van den Berg RA (Auditcommissie)
  • Mevrouw E. Breen-de Jong (Commissie Kwaliteit en Veiligheid)
  • De heer M.C. Knulst MBA (Auditcommissie)
  • De heer drs. W.A.G. van der Meijden (Commissie Kwaliteit en Veiligheid)
Publicaties

Salem heeft bestuur en toezicht en het afleggen van verantwoording geregeld conform de Wet, de Zorgbrede Governancecode en andere bepalende documenten:

376